Array合并

今晚打老虎
 • 2.1k

from

[
  {
    name: 'Lee',
    class: '002',
    number: 1
  },
  {
    name: 'Lee',
    class: '003',
    number: 3
  },
  {
    name: 'Karina',
    class: '001',
    number: 2
  }
]

to

[
  {
    name: 'Lee',
    info: [
      {
        class: '001',
        number: 1
      },
      {
        class: '003',
        number: 3
      }
    ]
  },
  {
    name: 'Karina',
    info: [
      {
        class: '001',
        number: 2
      }
    ]
  }
]

怎么实现?

回复
阅读 2.6k
6 个回答

亲测可以,只要给的数据按姓名排好

      var emm=[];var k=0;var msl = oarr[0].name;
      $.each(oarr,function(i,j){
        if(i){
          if(msl!=j.name) k++;
        } 
        if(!emm[k]){
          emm[k]={};
          
        }
        
        emm[k]['name']=j.name;

        if(!emm[k]['info']) {
          emm[k]['info']=[];
        }
        delete j.name;
        emm[k]['info'].push(j);
        
      })
    
    console.log(emm)
var obj = {} , arr = [];
a.forEach(function( item ){
  var _o = {};
  for( p in item ){
    if( p !== "name"){
      _o[p] = item[p];
    }
  }
  if( item.name in obj ){
    obj[item.name].push(_o);
  }else{
    obj[item.name] = [_o];
  }
});
for( p in obj ){
  arr.push({ "name" : p , "info" : obj[p] });
}

a是那个原始数组

苏福
 • 167

帮你写了个函数

function together(oldArr){
  var newArr = [];
  for(var i = 0; i<oldArr.length; i++){ //这里不能缓存length,因为它将变动
    var obj = {name:'', info:[]},arr;
    obj.name = oldArr[i].name;
    obj.info.push({class: oldArr[i].class, number: oldArr[i].number});
    for(var j = i+1;j<oldArr.length;j++){
      if(oldArr[j].name === oldArr[i].name){
        arr = oldArr.splice(j--,1);
        obj.info.push({class: arr[0].class, number: arr[0].number})
      }
    }
    newArr.push(obj);
  }
  return newArr
}
cj0x39e
 • 70
var sourceArray = [
  {
    name: 'Lee',
    class: '002',
    number: 1
  },
  {
    name: 'Lee',
    class: '003',
    number: 3
  },
  {
    name: 'Karina',
    class: '001',
    number: 2
  }
];
var resultArray = sourceArray.sort(function (objOne, objTwo){
  return objOne.name === objTwo.name;
}).reduce(function(rest, objItem, index){
  if(index === 0 || rest[rest.length - 1].name !== objItem.name){
   rest.push({
     name: objItem.name,
    info: [{ class: objItem.class, number: objItem.number }]
   });
  } else {
   rest[rest.length - 1].info.push({ class: objItem.class, number: objItem.number });
  }
  return rest;
}, []);

// 输出结果
console.log(resultArray)

就用 reduce 解决吧

const from = [
  {
    name: "Lee",
    class: "002",
    number: 1
  },
  {
    name: "Lee",
    class: "003",
    number: 3
  },
  {
    name: "Karina",
    class: "001",
    number: 2
  }
];

const to = from.reduce((r, t) => {
  let info = r.infoMap[t.name];

  if (!info) {
    info = [];
    r.list.push({
      name: t.name,
      info: info
    });
    r.infoMap[t.name] = info;
  }

  info.push({
    class: t.class,
    number: t.number
  });

  return r;
}, { list: [], infoMap: [] }).list;

console.log(JSON.stringify(to, null, 4));

forEach 可能更容易理解一点,顺便把关键算法换个方法

const to = ((data) => {
  const list = [];
  const infoMap = {};

  data.forEach(t => {
    let info = infoMap[t.name] = infoMap[t.name] || [];
    info.push({
      class: t.class,
      number: t.number
    });

    if (info.length === 1) {
      list.push({
        name: t.name,
        info: info
      });
    }
  });

  return list;
})(from);

newArr = arr1.concat(arr2)

宣传栏