vue-loader加载失败

帅动的笑脸
 • 17

我按照vue-loader的最新配置,创建了vue.config.js,但是运行报错
我console.log vue-loader里的plus.js,发现test:/.vue$/的是url-loader.
请问这是为啥????
怎么修改???

另外,为啥rules 第一个rule loader 加载不正确?是一个文件目录字符串?而且这个文件也加载不了

{ loader:
  'D:\\svn\\LiveHome\\LiveHomeNewDiy\\node_modules\\@vue\\cli-service\\node_modules\\vue-loader\\lib\\loaders\\pitcher.js',
 resourceQuery: [Function: resourceQuery],
 options:
  { cacheDirectory:
   'D:\\svn\\LiveHome\\LiveHomeNewDiy\\node_modules\\.cache\\vue-loader',
   cacheIdentifier: '2118ec2c' } }

注:所有的依赖都更新到最新了

Error: [VueLoaderPlugin Error] No matching use for vue-loader is found.
Make sure the rule matching .vue files include vue-loader in its use.

vue.config.js

const HtmlWebpackPlugin = require("html-webpack-plugin");
const VueLoaderPlugin = require("vue-loader/lib/plugin");


module.exports = {
  productionSourceMap: false,

  baseUrl: "./",
  // chainWebpack: config => {
  //   const vueRule = config.module.rule("vue");
  //   vueRule
  //     .use("iview-loader")
  //     .loader("iview-loader");
  // },
  configureWebpack: {
    module: {
      rules: [{
        test: /\.vue$/,
        loader: "vue-loader",
        // use: ["vue-loader", {
        //   loader: "iview-loader",
        //   options: {
        //     prefix: false
        //   }
        // }]
      },
        // {
        //   test: /\.less$/,
        //   use: ["vue-style-loader", "css-loader", "less-loader"]
        // },
        // {
        //   test: /\.js$/,
        //   loader: "babel-loader",
        //   exclude: file =>
        //     /node_modules/.test(file) && !/\.vue\.js/.test(file)
        // },
        // {
        //   test: /\.css$/,
        //   use: [
        //     "vue-style-loader",
        //     {
        //       loader: "css-loader",
        //       options: {
        //         importLoaders: 1
        //       }
        //     },
        //     "postcss-loader"
        //   ]
        // },
        // {
        //   test: /\.(gif|jpg|png|woff|svg|eot|ttf)\??.*$/,
        //   loader: "url-loader?limit=1024"
        // }
      ]
    },
    plugins: [
      new HtmlWebpackPlugin({
        filename: "./index_prod.html",
        template: "./src/template/index.ejs",
        inject: false
      }),
      new VueLoaderPlugin(),
    ],


    // resolve: {
    //   extensions: [".js", ".vue"],
    //   alias: {
    //     // "vue$": "vue/dist/vue.esm.js"
    //   }
    // }
  },
  devServer: {
    open: false,
    host: "127.0.0.1",
    port: 3082,
    proxy: {
      "/apis": {
        target: "http://192.168.0.224:18090", // 接口域名
        ws: true,
        changeOrigin: true // 是否跨域
      }
    }
  }
};

package.js

 "dependencies": {
  "awe-dnd": "^0.3.1",
  "axios": "^0.18.0",
  "iview": "^3.1.5",
  "lodash": "^4.17.11",
  "vue": "^2.5.17",
  "vue-router": "^3.0.2"
 },
 "devDependencies": {
  "@babel/cli": "^7.1.5",
  "@babel/core": "^7.1.6",
  "@babel/polyfill": "^7.0.0",
  "@babel/preset-env": "^7.1.6",
  "@vue/cli-plugin-babel": "^3.2.0",
  "@vue/cli-plugin-eslint": "^3.2.1",
  "@vue/cli-service": "^3.2.0",
  "css-loader": "^1.0.1",
  "eslint": "^5.9.0",
  "eslint-plugin-vue": "^4.7.1",
  "extract-text-webpack-plugin": "^3.0.2",
  "file-loader": "^2.0.0",
  "html-loader": "^0.5.5",
  "html-webpack-plugin": "^3.2.0",
  "iview-loader": "^1.2.2",
  "less": "^3.9.0",
  "less-loader": "^4.1.0",
  "postcss-loader": "^3.0.0",
  "sass-loader": "^7.1.0",
  "style-loader": "^0.23.1",
  "vue-cli-plugin-iview": "^1.0.6",
  "vue-hot-reload-api": "^2.3.1",
  "vue-html-loader": "^1.2.4",
  "vue-loader": "^15.4.2",
  "vue-style-loader": "^4.1.2",
  "vue-template-compiler": "^2.5.17",
  "webpack": "^4.26.1",
  "webpack-chain": "^5.0.1",
  "webpack-dev-server": "^3.1.10",
  "webpack-merge": "^4.1.4"
 },
回复
阅读 8.7k
3 个回答
test: /\.vue$/,
loader: "vue-loader"

这里的loader改成use试试看,webpack4之后的版本配置里,要求使用use属性简单配置loader

MrOldK
 • 2
新手上路,请多包涵

楼主咋样了 我也碰到这个问题,解决了不

我将package.json 里的devDependencies减少到

"devDependencies": {
 "@babel/cli": "^7.1.5",
 "@babel/core": "^7.1.6",
 "@babel/polyfill": "^7.0.0",
 "@babel/preset-env": "^7.1.6",
 "@vue/cli-plugin-babel": "^3.2.0",
 "@vue/cli-plugin-eslint": "^3.2.1",
 "@vue/cli-service": "^3.2.0",
 "eslint": "^5.9.0",
 "eslint-plugin-vue": "^4.7.1",
 "less": "^3.9.0",
 "less-loader": "^4.1.0",
 "vue-cli-plugin-iview": "^1.0.6",
 "vue-template-compiler": "^2.5.17"
}

然后就行了 笑死人了!!!!

宣传栏