0

rt, 装了@babel/preset-env,@babel/plugin-transform-runtime插件还是会报错,难道这俩插件还不支持reset运算符??
package.json
image.png
image.png

webpack.config
image.png

报错代码

var temp = {a: 1}
var temp1 = {...temp}

npx webpack 报错内容
image.png

去掉报错代码,执行npx webpack则不会报错

远山 10
10月10日提问

查看全部 3 个回答

推荐答案

推广链接