ng-alain安装报错

蓝天不澜
 • 0
新手上路,请多包涵

使用ng new newproject 生成一个新的angular项目后,执行ng add ng-alain@7.0.0安装ng-alain报错,搞半天搞不出来。。。。
image.png

image.png

这是我的package.json文件:

{
 "name": "newproject",
 "version": "0.0.0",
 "scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "ng serve",
  "build": "ng build",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e"
 },
 "private": true,
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "~11.0.5",
  "@angular/common": "~11.0.5",
  "@angular/compiler": "~11.0.5",
  "@angular/core": "~11.0.5",
  "@angular/forms": "~11.0.5",
  "@angular/platform-browser": "~11.0.5",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "~11.0.5",
  "@angular/router": "~11.0.5",
  "ng-alain": "^7.0.0",
  "rxjs": "~6.6.0",
  "tslib": "^2.0.0",
  "zone.js": "~0.10.2"
 },
 "devDependencies": {
  "@angular-devkit/build-angular": "~0.1100.5",
  "@angular/cli": "~11.0.5",
  "@angular/compiler-cli": "~11.0.5",
  "@types/jasmine": "~3.6.0",
  "@types/node": "^12.11.1",
  "codelyzer": "^6.0.0",
  "jasmine-core": "~3.6.0",
  "jasmine-spec-reporter": "~5.0.0",
  "karma": "~5.1.0",
  "karma-chrome-launcher": "~3.1.0",
  "karma-coverage": "~2.0.3",
  "karma-jasmine": "~4.0.0",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^1.5.0",
  "protractor": "~7.0.0",
  "ts-node": "~8.3.0",
  "tslint": "~6.1.0",
  "typescript": "~4.0.2"
 }
}
回复
阅读 193
1 个回答

首先,一个建议,不要再中文目录下去开发项目
然后,我感觉你应该是没有切到项目里面去执行命令
ng new newproject之后
cd newproject
再ng add ng-alain@7.0.0

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏