js 截取两个相同字符中间的字段?

  • 10
var a = 'asa[].. + 要提取的内容 + dsadsada';

这样的字符串,我要如何提取 两个 + 号中间的内容呢?

回复
阅读 326
2 个回答
✓ 已被采纳

最简单的办法
image.png

var a = 'asa[].. + 要提取的内容 + dsadsada';
a.split('+')[1].trim()
var reg = /^[^+]*\+([^+]*)\+[^+]*$/;
var a = 'asa[].. + 要提取的内容 + dsadsada';
var str = reg.exec(a).pop().trim();
console.log(str);
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏