export default开发组件,methods无法获取data内的变量

会飞的鱼
 • 3
新手上路,请多包涵
export default {
 data() {
  return {
   dialogVisible: false,
  };
 },
 methods: {
  handleEdit() {
   console.log(this.dialogVisible); // this指向methods,无法获取到data中的变量
  },
 },
};

请问在methods内的函数中,如何获取到data中的变量dialogVisible?

回复
阅读 367
1 个回答
zhanglolo
 • 2
新手上路,请多包涵

直接this.dialogVisible就行了

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏