es如何根据关键字在文档中的匹配度计算分数呢

二小欧巴
  • 123

比如说要搜一个关键字纸巾

es里面有纸巾, 白色的纸巾, 白色带花纹的纸巾, 纸巾猪, 张三的纸巾值三块钱等数据

搜索的时候哪个数据跟关键字匹配度越高分数越高, 按照这样的规则上面的数据顺序及分数大概是:
纸巾                        100%
纸巾猪                       90%
白色带花纹的纸巾      55%
张三的纸巾值三块钱   40%

es可以实现这种需求吗

回复
阅读 245
宣传栏