scala

Scala(发音为/ˈskɑːlə, ˈskeɪlə/)是一门多范式的编程语言,设计初衷是要集成面向对象编程和函数式编程...[百科]

682 关注

scala

Scala(发音为/ˈskɑːlə, ˈskeɪlə/)是一门多范式的编程语言,设计初衷是要集成面向对象编程和函数式编程的各种特性。

别名: