vim

Vim是从vi发展出来的一个文本编辑器。代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用。和Emacs并列成为类Unix系统用户最喜欢的编辑器。[ 百科 ]

推广链接

标签排行榜 本月 · 全部

  1. Oliveryoung +6
  2. 半斤桃花 +5
  3. wangshijun +5
  4. 以乐之名 +3
  5. Faremax +3
  6. array_huang +3
  7. ARGUS +3
  8. 龍傲人间 +1
  9. 浮生若梦的编程 +1