druid-StatViewServlet配置

1. 配置web.xml

StatViewServlet是一个标准的javax.servlet.http.HttpServlet,需要配置在你web应用中的WEB-INF/web.xml中。

<servlet>
  <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
  <servlet-class>com.alibaba.druid.support.http.StatViewServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
  <url-pattern>/druid/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

根据配置中的url-pattern来访问内置监控页面,如果是上面的配置,内置监控页面的首页是/druid/index.html
例如:
http://110.76.43.235:9000/druid/index.html
http://110.76.43.235:8080/mini-web/druid/index.html

1.1 配置监控页面访问密码

需要配置Servlet的 loginUsername 和 loginPassword这两个初始参数。
<!-- 配置 Druid 监控信息显示页面 -->

<servlet>
  <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
  <servlet-class>com.alibaba.druid.support.http.StatViewServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <!-- 允许清空统计数据 -->
    <param-name>resetEnable</param-name>
    <param-value>true</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <!-- 用户名 -->
    <param-name>loginUsername</param-name>
    <param-value>druid</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <!-- 密码 -->
    <param-name>loginPassword</param-name>
    <param-value>druid</param-value>
  </init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
  <url-pattern>/druid/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

2. 配置allow和deny

StatViewSerlvet展示出来的监控信息比较敏感,是系统运行的内部情况,如果你需要做访问控制,可以配置allow和deny这两个参数。比如:

<servlet>
  <servlet-name>DruidStatView</servlet-name>
  <servlet-class>com.alibaba.druid.support.http.StatViewServlet</servlet-class>
  <init-param>
    <param-name>allow</param-name>
    <param-value>128.242.127.1/24,128.242.128.1</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
    <param-name>deny</param-name>
    <param-value>128.242.127.4</param-value>
  </init-param>
</servlet>
阅读 5.1k

推荐阅读
木予
用户专栏

我是木予

0 人关注
6 篇文章
专栏主页