PHP有没有生成国内各省份IP地址的类库?

最近项目需要用到随机生成国内IP地址的功能,在网上找了个方法:

function rand_ip(){
  $ip_long = array(
    array('607649792', '608174079'), //36.56.0.0-36.63.255.255
    array('975044608', '977272831'), //58.30.0.0-58.63.255.255
    array('999751680', '999784447'), //59.151.0.0-59.151.127.255
    array('1019346944', '1019478015'), //60.194.0.0-60.195.255.255
    array('1038614528', '1039007743'), //61.232.0.0-61.237.255.255
    array('1783627776', '1784676351'), //106.80.0.0-106.95.255.255
    array('1947009024', '1947074559'), //116.13.0.0-116.13.255.255
    array('1987051520', '1988034559'), //118.112.0.0-118.126.255.255
    array('2035023872', '2035154943'), //121.76.0.0-121.77.255.255
    array('2078801920', '2079064063'), //123.232.0.0-123.235.255.255
    array('-1950089216', '-1948778497'), //139.196.0.0-139.215.255.255
    array('-1425539072', '-1425014785'), //171.8.0.0-171.15.255.255
    array('-1236271104', '-1235419137'), //182.80.0.0-182.92.255.255
    array('-770113536', '-768606209'), //210.25.0.0-210.47.255.255
    array('-569376768', '-564133889'), //222.16.0.0-222.95.255.255
  );
  $rand_key = mt_rand(0, 14);
  $ip= long2ip(mt_rand($ip_long[$rand_key][0], $ip_long[$rand_key][1]));
  return $ip;
}

上面的方法生成的IP是在国内随机,有没有按照国内各省份生成IP的方法?

阅读 5.3k
5 个回答

ipip.net或许可以帮到你

纯真IP数据库,不知道你够不够用

按照你这个国内ip生成的代码,添加一个各个省份的ip段库。 应该就能解决了。

你自己收集一些IP段啊,我觉得你扩充你这个数组应该能解决问题

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏