css3 动画延迟问题

刘先森
 • 150
.up1{
  -webkit-animation-delay: 0ms;
  -moz-animation-delay: 0ms;
  -ms-animation-delay: 0ms;
  -o-animation-delay: 0ms;
      animation-delay: 0ms;
}
.up2{
  -webkit-animation-delay: 50ms;
  -moz-animation-delay: 50ms;
  -ms-animation-delay: 50ms;
  -o-animation-delay: 50ms;
      animation-delay: 50ms;
}
.up3{
  -webkit-animation-delay: 70ms;
  -moz-animation-delay: 70ms;
  -ms-animation-delay: 70ms;
  -o-animation-delay: 70ms;
      animation-delay: 70ms;
}
.up4{
  -webkit-animation-delay: 90ms;
  -moz-animation-delay: 90ms;
  -ms-animation-delay: 90ms;
  -o-animation-delay: 90ms;
      animation-delay: 90ms;
}
.up5{
  -webkit-animation-delay: 110ms;
  -moz-animation-delay: 110ms;
  -ms-animation-delay: 110ms;
  -o-animation-delay: 110ms;
      animation-delay: 110ms;
}
.up6{
  -webkit-animation-delay: 130ms;
  -moz-animation-delay: 130ms;
  -ms-animation-delay: 130ms;
  -o-animation-delay: 130ms;
      animation-delay: 130ms;
}

我的代码像上面这样,然后会有一个动画,按序进入,在有的手机 上面是可以的,有序进入了,可是在有的手机上面,先出来第一个,后面五个就一下子进入了,这是怎么回事啊?

回复
阅读 2.6k
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏