redis hset 可以设置过期时间吗

redis hset 可以设置过期时间吗

回复
阅读 12.8k
1 个回答
hset expire:me name tom
hget expire:me name
"tom"
expire expire:me 20
(integer) 1
ttl expire:me
(integer) 7
...
...
...
 ttl expire:me
(integer) -1

 hget expire:me name

(nil)
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
推荐问题
宣传栏