css媒体查询能固定宽度查询吗

海岛暖风
 • 375
1、以下设置都无法准确只定位作用到1366
@media screen and (max-width: 1366px) {
  // 1366以及以下都作用 比如1024
}
@media screen and (min-width: 1366px) {
  // 1366以及以上都作用 比如1024
}
2、如何设置只作用1366 也就是相等..
@media screen and (width: 1366px) {
  // 这样设置无效 不知道为为什么?
}
回复
阅读 1.6k
1 个回答
@media screen and (max-width: 1366px) and (min-width: 1366px){
   body{
    background-color: pink;
   }
  }

这样就可以了

撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
宣传栏