js,要怎么处理这样的数据?

Fick
 • 25

`

let a = {
  'kw': ['无辣', '微辣', '香辣'],
  'zl': ['g', 'kg', '公斤']
}

`

如上所示的数据,要怎么处理才能得出这样数组:
`

["中辣,公斤", "微辣,公斤", "不加辣,公斤", "中辣,kg", "微辣,kg", "不加辣,kg", "中辣,g", "微辣,g", "不加辣,g"]

`

变量a是变化的,可能是:
`

let a = {
  'kw': ['无辣', '微辣', '香辣'],
  'zl': ['g', 'kg', '公斤'],
  'tq': ['雨天'],
  'ys': ['红色', '白色']
}

`
以此类推。

已经利用Array.prototype.reduce()实现,谢谢各位!

回复
阅读 279
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
 • 和开发者交流问题的细节
 • 关注并接收问题和回答的更新提醒
 • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏