linux 执行iptables 命令脚本报错

stephen2017
  • 2
新手上路,请多包涵
#!/bin/sh


iptables -A OUTPUT -j DROP -d 203.76.217.163
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 119.29.126.181
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 101.236.13.2
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 103.37.154.74
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 103.37.142.149
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 101.236.12.16
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 103.37.152.51
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 36.110.144.18
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 103.37.153.12
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 203.119.216.255
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 203.119.128.4
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 106.11.43.70
iptables -A OUTPUT -j DROP -d 203.119.201.255

报错如下
image.png

回复
阅读 213
撰写回答
你尚未登录,登录后可以
  • 和开发者交流问题的细节
  • 关注并接收问题和回答的更新提醒
  • 参与内容的编辑和改进,让解决方法与时俱进
你知道吗?

宣传栏